Aktywna Tablica 2021

Dofinansowanie dla Uczniów Szkół Podstawowych ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

AKTYWNA TABLICA 2021

Celem Rządowego Programu Aktywna Tablica jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz wspieranie rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dofinansowanie przewidziane w programie obejmuje zakup sprzętu, pomocy i narzędzi niezbędnych do rozwoju kompetencji TIK w szkołach. Tegoroczna edycja programu uwzględniła także dofinansowanie uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Kwoty dofinansowania dla uczniów szkół podstawowych, do których uczęszczają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

43,750 PLN

wkład własny finansowy

3 500 PLN

35,000 PLN

wkład własny rzeczowy

8 750 PLN

Rekomendowana oferta pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych, w których uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Skorzystaj z Rządowego Programu Aktywna Tablica 2021 i każdego dnia wspieraj swoich uczniów w rozwoju.

Doposaż placówkę w pomoce i narzędzia edukacyjne, które usprawnią naukę i przyswajanie nowych informacji. Przedstawiamy pakiety edukacyjne dostosowane do potrzeb dzieci o różnych rodzajach i stopniach zaburzeniach.

ZOBACZ WSZYSTKIE
Psychoneurologiczne zaburzenia koncentracji uwagi
Zaburzenia wymagające terapii logopedycznej i psychologicznej
Zaburzenia procesów komunikacji, w tym
zaburzenia przetwarzania słuchowego
Niepełnosprawność intelektualna
Uszkodzenia neurologiczne, porażenia
Zaburzeniami procesów uczenia się (w tym dyskalkulia, dysleksja)

WYBIERZ NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA I ODBIERZ WYJĄTKOWE GRATISY

Dofinansowanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Masz pytania? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Oferujemy wsparcie i pomoc na każdym etapie realizacji Projektu Aktywna Tablica. Chętnie przyjedziemy do Państwa placówki i wspólnie wybierzemy najlepsze rozwiązania pod kątem Państwa potrzeb. Gwarantujemy dogodne terminy i profesjonalną obsługę.

Zadbaj o dokumentację w projekcie – skorzystaj z bezpłatnej konsultacji przy wypełnianiu wniosku 

Aktywna Tablica infolinia i wsparcie