Ćwiczenia i zabawy słuchowe

Kącik usprawniający zmysł słuchu

Z roku na rok do poradni, gabinetów terapeutycznych oraz szkół zgłasza się coraz większa liczba dzieci z nieprawidłowościami w zakresie rozwoju funkcji słuchowych. Zaburzenia te nie obejmują problemów ze spostrzeganiem zmian w natężeniu dźwięku (niedosłuchu), ale problemy z nieprawidłowym rozwojem procesów przetwarzania słuchowego. Nieprawidłowości dotyczą skutecznego i efektywnego wykorzystania informacji słuchowych tj. aktywności neurobiologicznej ośrodkowego układu nerwowego, który jest odpowiedzialny za rozpoznawanie i rozróżnianie cech dźwięku.

Omawiane funkcje słuchowe odpowiadają za:

  • lokalizację i lateralizację dźwięku,
  • rozpoznawanie i rozróżnianie cech dźwięku: dyskryminacji słuchowej, polegającej na odbieraniu różnic i podobieństw pomiędzy dźwiękami, np.: /s/ – /sz/, /p/ – /b/),
  • czasowe aspekty słyszenia, dotyczące m.in. odróżniania dźwięków o różnej długości, np. głoski szczelinowe z możliwością ich wydłużenia np. /sz/ i zwarto-wybuchowe z brakiem tej możliwości, np.:/cz/),
  • rozdzielczość czasową, związaną z analizą głoskową/fonemową, sylabową, czyli percepcją kolejności mniejszych elementów w całości, np. wyrazie,
  • maskowanie, gdy dźwięki np. mowy „zlewają się” lub „nachodzą na siebie”,
  • integrację i porządkowanie w czasie, dotyczące np. syntezy głoskowej/fonemowej lub sylabowej, czyli składania całości np. wyrazu, z mniejszych elementów językowych: głosek/fonemów, sylab.
Przestrzeń do usprawniania funkcji słuchowych w sali do terapii si
Pojemna szafka

Pojemne szafki z przegrodami zapewnią ład i porządek

Akademia Bambika

Program multimedialny do ćwiczeń percepcji słuchowej

Parawan akustyczny wysoki

Skuteczna redukcja hałasu z zewnątrz

Ośrodkowe przetwarzanie dźwięku umożliwia również odbiór sygnału przy występowaniu innych, konkurencyjnych bądź zagłuszających bodźców akustycznych (np. w hałasie).

Skuteczne prowadzenie terapii funkcji słuchowych w dużej mierze zależy od prawidłowego zorganizowania miejsca pracy. Tworząc warunki, które będą sprzyjać terapii percepcji słuchowej, powinno się zwrócić szczególną uwagę na jakość bodźców akustycznych panujących w pomieszczeniu. Należy dopilnować, aby poziom hałasu był możliwie jak najmniejszy. Wyciszenie i zredukowanie pogłosu w pomieszczeniu lub odseparowanie jego części za pomocą dźwiękochłonnych paneli akustycznych daje możliwość lepszego rozumienia i zapamiętywania informacji słuchowych. Dobrym rozwiązaniem jest również położenie na podłodze dywanu, który dodatkowo wyciszy miejsce pracy.

Kącik do stymulacji funkcji słuchowych powinien być wyposażony w akcesoria niezbędne do pracy ze słuchawkami oraz tradycyjne pomoce do ćwiczeń słuchowych. Przestrzeń wokół nich musi być otoczona jak najmniejszą ilością elementów, aby dziecko wykonujące ćwiczenia słuchowe mogło to robić w sposób uważny i skupiać się na realizowanych zadaniach.

Webinar "Jak pracować z pomocą"

Terapia funkcji słuchowych u małych dzieci i przedszkolaków - Słuchaj z Bambikiem

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania webinaru dotyczącego wykorzystania programu, w którym został poruszony temat terapii funkcji słuchowych u małych dzieci oraz przedszkolaków.
Dr n. o zdr. Marzena Walkowiak zwraca uwagę na konkretne możliwości programu Słuchaj z Bambikiem, stopniowo omawia cały program i pokazuje wiele, różnych możliwości, które daje program. Program Słuchaj z Bambikiem umożliwia dziecku rozwijanie zdolności, które warunkują prawidłową naukę czytania i pisania.

Poprawa percepcji
słuchowej

Usprawnianie mowy i wymowy głosek

Wzbogacanie zasobu słownictwa

Dostrzeganie błędów artykulacyjnych