Samokontrola emocjonalna

Kącik emocji w terapii Integracji Sensorycznej

Dzieci wyrażają swoje przeżycia w sposób ekspresyjny. Ich emocje są zwykle silne i gwałtowne, często nieadekwatne do zaistniałej sytuacji. Charakterystyczna jest łatwość reagowania złością oraz skłonność do zachowań lękowych. Uczucia mogą się przejawiać w sposób mało typowy, wybuch agresji równie dobrze może oznaczać złość, jak i strach. Z wyżej wymienionych powodów pracując nad rozwijaniem umiejętności panowania nad emocjami, należy stworzyć dzieciom odpowiednie warunki, które będą zapewniały możliwość bezpiecznego wyrażania uczuć. Warto wydzielić w sali specjalne miejsca, które będą pozwalały na odreagowanie emocji. Wśród takich przestrzeni powinny znaleźć się kąciki odpowiadające podstawowym stanom emocjonalnym występującym u dzieci: Kącik emocji, Kącik na smutki i tęsknotki, Kącik na złości oraz  Kącik do rozwiązywania konfliktów.

Kącik emocji do nauki radzenia sobie z emocjami
Plansza do wytupywania złości

Skuteczny sposób bezpiecznego odreagowywania złości

Plakat – jak odreagować emocje?

Plakat przedstawiający akceptowalne sposoby reagowania na emocje

Dywan Figury Geometryczne

Dywan przeznaczony do zabaw związanych z rozpoznawaniem i wyrażaniem uczuć

„Kącik emocji” ma ułatwiać dzieciom wyrażanie własnych uczuć. Odpowiednio zaaranżowany pomaga radzić sobie w sytuacjach niepowodzeń, rywalizacji czy sporów, tym samym ułatwiając nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami i naukę współpracowania w grupie. Dzieci, które mają zapewnioną możliwość bezpiecznego odreagowania emocji są spokojniejsze, pewniejsze siebie oraz bardziej empatyczne. Łatwiej im również akceptować i rozumieć emocje rówieśników oraz przewidywać konsekwencje swoich zachowań.

Kącik emocji służy do rozładowywania różnych stanów emocjonalnych, dlatego w zależności od przeznaczenia, każdy z nich będzie wyposażony i urządzony nieco inaczej. Należy zwrócić szczególną uwagę na dobór odpowiedniej kolorystyki, która będzie dominowała w kąciku oraz wybór wyposażenia i pomocy dydaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy ułatwiających wyrażanie emocji oraz pomocy przeznaczonych do kształtowania umiejętności nawiązywania relacji z rówieśnikami.

Warunki sprzyjające ekspresji emocji

Większa dojrzałość i stabilność emocjonalna

Panowanie i kontrola nad emocjami

Wzrost umiejętności społecznych i emocjonalnych