Samokontrola emocjonalna

Kącik emocji w terapii Integracji Sensorycznej

Dzieci wyrażają swoje przeżycia w sposób ekspresyjny. Ich emocje są zwykle silne i gwałtowne, często nieadekwatne do zaistniałej sytuacji. Charakterystyczna jest łatwość reagowania złością oraz skłonność do zachowań lękowych. Uczucia mogą się przejawiać w sposób mało typowy, wybuch agresji równie dobrze może oznaczać złość, jak i strach. Z wyżej wymienionych powodów pracując nad rozwijaniem umiejętności panowania nad emocjami, należy stworzyć dzieciom odpowiednie warunki, które będą zapewniały możliwość bezpiecznego wyrażania uczuć. Warto wydzielić w sali specjalne miejsca, które będą pozwalały na odreagowanie emocji. Wśród takich przestrzeni powinny znaleźć się kąciki odpowiadające podstawowym stanom emocjonalnym występującym u dzieci: Kącik emocji, Kącik na smutki i tęsknotki, Kącik na złości oraz  Kącik do rozwiązywania konfliktów.

Plansza do wytupywania złości

Skuteczny sposób bezpiecznego odreagowywania złości

Dywan nastroju – emotki

Plakat przedstawiający akceptowalne sposoby reagowania na emocje

Worek do boksowania złości

Worek do boksowania złości przeznaczony do bezpiecznego odreagowywania złości

„Kącik emocji” ma ułatwiać dzieciom wyrażanie własnych uczuć. Odpowiednio zaaranżowany pomaga radzić sobie w sytuacjach niepowodzeń, rywalizacji czy sporów, tym samym ułatwiając nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami i naukę współpracowania w grupie. Dzieci, które mają zapewnioną możliwość bezpiecznego odreagowania emocji są spokojniejsze, pewniejsze siebie oraz bardziej empatyczne. Łatwiej im również akceptować i rozumieć emocje rówieśników oraz przewidywać konsekwencje swoich zachowań.

Kącik emocji służy do rozładowywania różnych stanów emocjonalnych, dlatego w zależności od przeznaczenia, każdy z nich będzie wyposażony i urządzony nieco inaczej. Należy zwrócić szczególną uwagę na dobór odpowiedniej kolorystyki, która będzie dominowała w kąciku oraz wybór wyposażenia i pomocy dydaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy ułatwiających wyrażanie emocji oraz pomocy przeznaczonych do kształtowania umiejętności nawiązywania relacji z rówieśnikami.

Zobacz polecane produkty

Pomoc dydaktyczna dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi

EMOCJOMIERZ
Kod produktu: 199307

Plansza służąca do wyrażania emocji

LĘK PLANSZA
Kod produktu: 199310

Warunki sprzyjające ekspresji emocji

Większa dojrzałość i stabilność emocjonalna

Panowanie i kontrola nad emocjami

Wzrost umiejętności społecznych i emocjonalnych