Pomoce i sprzęt do terapii SI do stymulacji układu dotykowego

Zmysł dotyku pozwala na odbiór informacji z zewnątrz. Większość tych informacji odbieranych jest przez skórę, w której rozmieszczone są receptory czuciowe. W momencie kontaktu z bodźcem z zewnątrz, receptory odbierają wrażenia, które przekazywane są do mózgu, gdzie następuje proces ich przetwarzania. Proces ten determinuje naszą reakcję na dany bodziec. Prawidłowe rozpoznanie i sklasyfikowanie odczucia dotykowego przez mózg, może nas uchronić przed niebezpieczeństwem, np. cofamy rękę, gdy coś jest gorące. Ten naturalny odruch pozwala nam uniknąć bólu. U niektórych osób mogą pojawiać się zaburzenia procesu prawidłowego rozpoznania i sklasyfikowania odczucia dotykowego przez mózg, wtedy konieczna jest dodatkowa stymulacja, która poprawi procesy organizacji wrażeń sensorycznych odbieranych przez receptory. W tym miejscu prezentujemy pomoce, które będą przydatne w usprawnianiu działania układu dotykowego.

Zobacz więcej pomocy

Pomoce i sprzęt do terapii SI do stymulacji układu przedsionkowego

Układ przedsionkowy koordynuje ruchów gałek ocznych, głowy i ciała, spójność ruchów w działaniu. Cytując za Małgorzatą Karga „układ przedsionkowy odpowiedzialny jest za dostarczenie informacji na temat siły grawitacji oraz ruchu. Poprzez zróżnicowany system połączeń nerwowych wpływa na bezpieczeństwo grawitacyjne, napięcie mięśniowe, ruchy i równowagę ciała, koordynację ruchową, przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne i słuchowo-językowe, planowanie ruchu, bezpieczeństwo emocjonalne i funkcjonowanie społeczne”. Prawidłowe funkcjonowanie tego układu pozwala nam balansować na równoważni, jeździć na rowerze, czy bujać się na huśtawce. Zaburzenia funkcjonowania tego układu powodują zachwiania równowagi, problemy z koordynacją i planowaniem ruchów. Takie zakłócenia w odbiorze i integrowaniu bodźców zmysłowych, mogą skutecznie utrudnić osobie dotkniętej zaburzeniem układu przedsionkowego, codzienne funkcjonowanie. W tym miejscu prezentujemy pomoce, które będą przydatne w stymulowaniu działania układu przedsionkowego.

Zobacz więcej pomocy

Pomoce do stymulacji układu proprioceptywnego

Układ proprioceptywny informuje mózg o pozycji naszego ciała względem otoczenia. Odpowiada on za tzw. czucie głębokie i bazuje na informacjach dostarczanych przez mięśnie, stawy, wiązadła. Rola tego układu pokrywa się w pewnym stopniu z funkcjami układu dotykowego i przedsionkowego. Dzięki niemu możliwa jest kontrola nad położeniem i ruchem własnego ciała, planowanie i koordynacja ruchu, odpowiednie napięcie mięśni, odpowiedni dobór intensywności nacisku (siły) , zachowanie płynności ruchów. Prawidłowe funkcjonowanie układu proprioceptywnego pozwala nam stać bez przewracania się, używać kredek, czy innych narzędzi kreślarskich, kozłować piłką, czy przelewać płyny z naczynia do naczynia bez rozlewania. Zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu tego układu, objawiają się m.in. dezorientacją świadomość ciała i utrzymywania prawidłowej postawy, mają też wpływ na samopoczucie i zachowanie stabilności emocjonalnej. W tym miejscu prezentujemy pomoce, które będą przydatne w usprawnianiu działania układu proprioceptywnego.

Zobacz więcej pomocy

Pomoce ogólnorozwojowe do harmonijnego rozwoju

Pomoce, wspierające usprawnianie procesów przetwarzania, rejestracji, modulacji oraz integracji bodźców w różnych układach sensorycznych i łączenia ich z innymi informacjami. Bardzo ważne ogniwo w tym łańcuszku stanowią  pomoce wpływające na prawidłową modulację, czyli proces wyhamowywania  lub wzmacniania aktywności neuronalnej, celem  utrzymania  harmonii z wszystkimi innymi funkcjami systemu nerwowego. Zaburzenia Integracji Sensorycznej mogą objawiać się w nadwrażliwości lub pod wrażliwości na czynniki odbierane  z zewnątrz. W przypadku pod wrażliwości wybieramy akcesoria pobudzające, które do stymulują dany układ, przy nadwrażliwości unikamy bodźców, ponieważ próg pobudzenia jest obniżony i nawet niewielka siła i liczba bodźców jest w stanie uruchomić nieprzyjemne doznania. Na przykład nadwrażliwość w postaci niepewności  grawitacyjnej i nietolerancji ruchu, będzie objawiała się niechęcią do kręcenia na karuzeli, czy chorobą lokomocyjną. Nadmiar takich doznań będzie skutkował nudnościami, bólem głowy, rozdrażnieniem emocjonalnym. Zapraszamy  do obejrzenia galerii pomocy wspierających ogólny, harmonijny rozwój dziecka.

Zobacz więcej pomocy

Pomoce multimedialne

Najnowsze badania wskazują, że stosowanie nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań przynosi wiele korzyści w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kluczową zaletą jest możliwość zniesienia barier związanych z czasem i miejscem nauczania i uczenia się, umożliwiając prowadzenie zajęć na odległość. Lekcje w trybie online pozwalają realizować założenia edukacji włączającej u uczniów, którzy z różnych powodów zdrowotnych nie mają szansy na podjęcie edukacji w placówce. Nowoczesne technologie dają znacznie więcej możliwości pracy z dzieckiem, ciekawą dla ucznia formę zajęć oraz umożliwiają dostosowanie narzędzi, metod i intensywności pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Praca z narzędziami multimedialnymi, takimi jak np. monitory interaktywne insGraf DIGITAL motywuje ucznia do nauki i wchodzenia w interakcje z innymi. Nauczyciel ma możliwość prezentacji treści, udostępniania i dzielenia ekranu, prowadzenia dyskusji i debat z uczniami, a dzięki wykorzystaniu kamerki, uczniowie mogą z łatwością uczestniczyć w zajęciach z dowolnego miejsca.

Zobacz propozycję narzędzi technologii informacyjnej (TIK), które pomagają uczyć się szybciej i efektywniej! Poznaj innowacyjne rozwiązania na rzecz innowacyjnego nauczania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Nowości

Ćwiczenia integracji sensorycznej w placówkach edukacyjnych mogą odbywać się w formie zabawy. Pomoce takie jak tabliczki manipulacyjne, kamienie równoważne, czy projektor do zabaw światłem i cieniem, wyzwalają w dzieciach ciekawość i naturalną potrzebę poznawczą, oddziałując jednocześnie na zmysły.

Kryjówki sensoryczne spełniają zarówno funkcję atrakcyjnych elementów wyposażenia, jak również pomocy, wspierających procesy rozwojowe dzieci. Kryjówki i kąciki sensoryczne zawierają różnego rodzaju elementy, takie jak dzwoneczki, przesuwanki, lusterka, czy pomoce fakturowane, będące skuteczną formą wspierania rozwoju integracji sensorycznej dziecka, zaś ćwiczenia z zestawami piankowymi MED sprzyjają rehabilitacji oraz rozwojowi dzieci.

Sala doświadczania świata

W idealnie dopasowanej, komfortowej, odpowiednio wyposażonej sali doświadczania świata, powinny znaleźć się pomoce, które zapewnią dzieciom poczucie bezpieczeństwa, a przy okazji w zależności od potrzeb pobudzające zmysły lub wyciszające.
Prawidłowo przygotowana sala doświadczania świata może w dużym stopniu wspierać codzienne funkcjonowanie wszystkich dzieci. Działania wspomagające rozwój zmysłów w sali doświadczania świata opierają się na zamyśle jej twórców z lat 70-tych, jednak ewaluują wraz z postępem tworzonych pomocy oraz przestrzeni.
W tym miejscu prezentujemy pomoce oraz wyposażenie, które będą przydatne podczas tworzenia kącika lub sali doświadczania świata.