Jak powinna wyglądać sala doświadczania świata?

Wielozmysłowa stymulacja w sali doświadczania świata

Czym jest sala doświadczania świata ?

Sala doświadczania świata to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie, wyposażone w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. W bezpiecznym i komfortowym otoczeniu za pośrednictwem efektów świetlnych i łagodnych wibracji pobudzane są podstawowe zmysły człowieka. Pobyt w sali wzbogaca dotychczasowe doświadczenia przez dostarczanie pacjentom różnego rodzaju bodźców, które są przez nich poznawane, badane i kontrolowane za pomocą wszystkich zmysłów. W przyjemnej atmosferze pełnej akceptacji i relaksu dzieci same wybierają bodźce, których w danej chwili potrzebują. Sygnały odbierane są przez zmysły, a następnie dostarczane do układu nerwowego, co wpływa na poprawę stanu zdrowia.

Sala doświadczania świata do pobudzania wielu bodźców: światła, dźwięku, dotyku, zapachu
Projektor przestrzenny

Ciekawe wizualizacje na ścianach będą inspirującym elementem terapii

Białe pufy

Pufy i oparcia z możliwością montowania elementów dźwiękowych i świetlnych

Gruszka do siedzenia

Miękka i wygodna gruszka wypełniona granulatem

Pierwsza sala doświadczania świata powstała w Holandii. Jej pomysłodawcami było dwóch mężczyzn pełniących w latach 70-tych zastępczą służbę wojskową w ośrodku dla osób niepełnosprawnych. Pełni ambicji, zaangażowani młodzi mężczyźni stworzyli tak zwany „Namiot Aktywności”, który miał uatrakcyjniać pacjentom upośledzonym w stopniu głębokim pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym. Namiot aktywności był prostą konstrukcją wykonaną ze słupów przykrytych płótnem namiotowym. W środku pomieszczenia wykorzystano dźwięki, światło, balony oraz siano, dodatkowo z czarnej folii wyznaczono drogi i korytarze, które miały wpływać na zmysły i pobudzać użytkowników do działania. Zaaranżowany w ten sposób namiot aktywności spotkał się z ogromnym zainteresowaniem pacjentów i przyniósł wiele korzyści w ich funkcjonowaniu. Dostrzegając zalety i potencjał namiotów aktywności zaczęły powstawać pierwsze sale doświadczania świata.

W zależności od wielkości pomieszczenia, warunków finansowych, programu terapeutycznego oraz odbiorców, sala doświadczania świata i jej wyposażenie za każdym razem będą wyglądały nieco inaczej. W jednych salach będą dominowały elementy do stymulacji równowagi, w innych dotyku, a jeszcze innych wzroku, węchu czy słuchu. Ważne, aby stworzyć warunki umożliwiające wielokierunkowy rozwój przez dostarczanie odpowiedniej ilość bodźców, które pozwolą na zdobywanie nowych doświadczeń. Harmonijnie urządzona sala wpłynie na ożywienie, ułatwi pokonywanie lęków i oporów oraz będzie motywowała do podejmowania aktywności. Dzięki temu u pacjentów obserwuje się poprawę funkcjonowania procesów poznawczych, zwiększenie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni oraz kształtowanie świadomości własnego istnienia.

Wielokierunkowy rozwój i wyciszenie

Pobudzanie układu
nerwowego

Poprawa odbioru wrażeń sensorycznych

Zwiększanie aktywności i ciekawości