Robot edukacyjny Photon

z modułem Specjalne Potrzeby Edukacyjne

Roboty edukacyjne oraz inne innowacyjne rozwiązania edukacyjne na dobre zagościły w edukacji. Są cennym narzędziem wspierającym edukację, stymulują rozwój dziecka, inspirują do ciągłego zdobywania i pogłębiania wiedzy. Odpowiednio wykorzystane technologie wspierają proces nauki planowania zadań ich realizacji oraz wyciągania wniosków. Dodatkowo sama forma, Robota zamiast klasycznych, nieinteraktywnych pomocy dydaktycznych zachęca dziecko do działania i pokonywania trudności wzmacniając proces motywacji.

Mając na uwadze korzyści, jakie może przynosić wykorzystanie nowych technologii trzy nauczycielki i terapeutki wykorzystujące na co dzień w pracy zawodowej w pracy dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nowe technologie, postanowiły stworzyć narzędzie, które będzie stanowić cenną pomoc w pracy wszystkich osób, pracujących z dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami i ograniczeniami w rozwoju.

Sprawdź

Robot edukacyjny Photon

z modułem Specjalne Potrzeby Edukacyjne

Innowacyjny zestaw do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi. Zestaw składa się z robota edukacyjnego Photon wraz z 50-cioma ćwiczeniami przeznaczonymi do zajęć terapii pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych z dziećmi.

Ćwiczenia, które zostały zastosowane w zestawie, w zostały dostosowane do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz klas 4-6. Ćwiczenia zawarte w zestawie zawierają zarówno zadania przeznaczone do pracy indywidualnej, jak i grupowej, które można zastosować jako  osobne propozycje zabaw z uczniami lub też jako elementy do tworzenia scenariuszy zajęć.

Zbiór 50 ćwiczeń został pogrupowany na dwa główne obszary, które znacznie ułatwiają pracę terapeutów.

20 ćwiczeń

Doskonalących kompetencje społeczno - emocjonalne

30 ćwiczeń

Dla dzieci ze spektrum autyzmu
Specjalne potrzeby edukacyjne robot photon

Leave a Reply