Aktywna Tablica 2020 – 2024 dofinansowanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Rządowy Program Aktywna Tablica zakłada dofinansowanie placówek oświatowych mające na celu doposażenie placówek w pomoce i narzędzia edukacyjne niezbędne do rozwoju kompetencji TIK w szkołach. Jedno z założeń Rządowego PROGRAMU AKTYWNA TABLICA zakłada dofinansowanie na pomoce, programy i narzędzia terapeutyczne do pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

WYSOKOŚĆ WSPARCIA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W KTÓRYCH UCZĄ SIĘ UCZNIOWIE ZE SPE
Zadzwoń i dowiedz się więcej: 42 233 79 79
43750

wkład własny finansowy

3 500 PLN
3500

wkład własny rzeczowy

8 750 PLN
W ramach dofinansowania można pozyskać do 35 000 zł na zakup:
 • Pomocy dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji
 • Pomocy dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się (w tym dyskalkulia, dysleksja)
 • Pomocy dla uczniów z zaburzeniami przetwarzania słuchowego
 • Pomocy dla uczniów z zaburzeniami neurologicznymi, porażeniami
 • Pomocy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 • Pomocy dla uczniów wymagających terapii logopedycznej
 • Pomocy dla uczniów wymagających terapii psychologicznej
 • Specjalistycznego oprogramowania do pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii
 • Komputerów stacjonarnych/ Laptopów
Dofinansowanie dla dzieci ze spe, Aktywna Tablica 2021

Zobacz katalog z ofertą rekomendowaną w projekcie Aktywna Tablica: Specjalne Potrzeby Edukacyjne w wersji online!

Katalog pomocy dydaktycznych i oprogramowania dla uczniów
ZOBACZ KATALOG AKTYWNA TABLICA 2021 SPE
Zachęcamy do zapoznania z gotowymi pakietami oraz wyselekcjonowaną ofertę produktów w atrakcyjnych cenach, do zakupienia w ramach dofinansowania w programie Aktywna Tablica 2021 na stronie: https://aktywnatablicaprojekt.pl/spe/
Gotowe pakiety można proponować Klientom nie tylko w ramach Programu Aktywna Tablica, ale także w ramach doposażenia placówki w dodatkowe sprzęty, programy i pomoce edukacyjne. https://aktywnatablicaprojekt.pl/gotowe-pakiety/

Pakiety zaprezentowane na stronie internetowej www.aktywnatablicaprojekt.pl, zostały skomponowane pod kątem spełnienia kryteriów zawartych w rozporządzeniu dotyczącym Aktywnej Tablicy na lata 2020 – 2024.  Pakiety zawierają wyselekcjonowaną ofertę pomocy multimedialnych i tradycyjnych o najwyższych wartościach terapeutycznych i edukacyjnych, które usprawnią pracę nauczycieli z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz trudnościami w edukacji szkolnej. Znajdą Państwo pakiety wspierające rozwój mowy, przetwarzanie słuchowe, wspierające funkcje wzrokowe, korzystnie wpływające na koncentracje uwagi. Polecamy także rozbudowane pakiety do pracy z dziećmi z dysleksją lub dyskalkulią. Ważną pozycję stanowią także zestawy pomocy wspomagające terapię dzieci z upośledzeniem, ADHD czy autyzmem.

W przypadku  pytań, zachęcamy do kontaktu z Konsultantem SPE 42 233 79 79

WYBIERZ TOP PAKIET TERAPEUTYCZNY PRO  Z MONITOREM INTERAKTYWNYM INSGRAF DIGITAL 55’ GRATIS!

Decydując się na zakup uniwersalnego pakietu terapeutycznego PRO zyskujesz zestaw pomocy ogólnorozwojowych oraz pomocy dydaktyczno-terapeutycznych, który z powodzeniem w codziennej pracy wykorzysta każdy pedagog. Pakiet przeznaczony jest dla nauczycieli, logopedów oraz terapeutów  pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dziećmi nie przejawiającymi zaburzeń w rozwoju.

Wyselekcjonowany zestaw pomocy został skomponowany w ten sposób, aby mogli z nich korzystać w codziennej pracy nauczyciele w szkole, a w dalszej perspektywie, aby możliwe stało się kompleksowe wyposażenie gabinetów terapeutycznych.

SPRAWDŹ!

POTRZEBUJESZ WSPARCIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

 • Jeżeli masz wątpliwości, jak prawidłowo wypełnić i złożyć wniosek, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu: 42 233 77 77
 • Wsparcie w wyborze najlepszych rozwiązań pod kątem potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:  tel.: 42 233 79 79

Leave a Reply