Robot Edukacyjny Photon

Robot Edukacyjny Photon – moduł (SEL)

Zestaw Photon Moduł Edukacja Społeczno-Emocjonalna (SEL) został stworzony z myślą o reintegracji dzieci w wieku 6-11 lat, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jego głównym celem jest pomoc w zmniejszaniu negatywnych skutków pandemii u najmłodszych oraz ułatwienie procesu przystosowania się do powrotu do szkoły i życia społecznego. Co istotne, Moduł SEL może być również wykorzystywany w ramach prowadzenia terapii zajęciowej czy edukacji włączającej.

Zestaw pomaga zagłębić się dziecku we własne emocje, uczy ich analizowania, a także prezentuje sposoby radzenia sobie z trudnościami, które codziennie spotykają uczniów. Jest to szczególnie ważne w trudnej dla wszystkich sytuacji post-pandemicznej, która miała ogromny wpływ na utrzymywanie dobrych relacji i kształtowanie życia społecznego.

Lepsze zrozumienie uczuć, nie tylko własnych, ale i innych osób, zmniejsza ryzyko wystąpienia agresji i chorób psychicznych, a także uczy empatii i pomaga odnaleźć swoje miejsce w środowisku. Zestaw wpływa też korzystnie na umiejętność redukowania stresu i jego negatywnych skutków.

Wykorzystanie interaktywnego robota Photon i dołączonych do zestawu fiszek, mat edukacyjnych, kart pracy oraz co najważniejsze dla nauczyciela – GOTOWYCH SCENRIUSZY, ułatwi proces reintegracji. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem Robota Photon, zwiększą zaangażowanie w przebiegu lekcji i ułatwią dzieciom przyswajanie wiedzy.

Sam robot jest formą uatrakcyjnienia zajęć. Kojarzy się dziecku z zabawą, przy okazji umożliwia kształtowanie i doskonalenie umiejętności kodowania w specjalnej aplikacji na tablecie. Dołączone do zestawu scenariusze,  zawierają treści z zakresu rozwoju emocjonalnego i społecznego. Przedstawiają one pomysły oraz wskazówki dla nauczycieli, jak najlepiej wykorzystać możliwości robota edukacyjnego Photon podczas prowadzenia zajęć.

Cała metodologia jest oparta na wytycznych organizacji Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL).
Zakłada ona rozwój interdyscyplinarny na kilku płaszczyznach:

SAMOŚWIADOMOŚĆ

Zrozumienie własnych myśli i emocji

ZARZĄDZANIE SOBĄ

Nauka zarządzania swoimi emocjami i zachowaniami w różnych sytuacjach

UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z RELACJAMI

Nawiązywanie i utrzymywanie odpowiednich stosunków w relacjach,

ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA

Nauka empatii i szacunku do innych osób i ich poglądów

ODPOWIEDZIALNE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nauka podejmowania wyborów oraz analiza ich konsekwencji
Dzięki szerokiemu spektrum działania, moduł Edukacja Społeczno-Emocjonalna wpływa korzystnie na umiejętne funkcjonowanie dziecka w społeczeństwie, a co za tym idzie – przygotowuje je do odnalezienia swojego głosu i odpowiedniego tworzenia relacji w życiu dorosłym. Wykorzystywanie nowych technologii w nauczaniu najmłodszych jest krokiem w nowy poziom edukacji, dostosowanej do potrzeb i wykorzystującej umiejętności najmłodszego pokolenia.
Sprawdź sam
Robot edukacyjny Photon z modułem Edukacja społeczno emocjonalna
Przypominamy, że w najbliższym terminie rozpocznie się proces składania wniosków w programie Aktywna Tablica 2021. Tegoroczna edycja zakłada także  dofinansowanie do 43,750 tys. zł wsparcia na pomoce i narzędzia do terapii dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.
Zachęcamy do wypełniania wniosków o dofinansowanie z programu Aktywna Tablica 2021. Szczegółowe informacje na temat programu znajdą Państwo na stronie www.aktywnatablicaprojekt.pl
Logotyp strony aktywna tablica specjalne potrzeby edukacyjne

Leave a Reply