Integracja Sensoryczna SI

porady, inspiracje, wyposażenie sal SI

Integracja Sensoryczna SI. Podstawowe informacje.

Przeczytaj czym jest Integracja Sensoryczna i na czym polega terapia Si

 

Odkrywanie świata jest naturalnym procesem rozwojowym. Dziecko już od pierwszych chwil życia bada każdy element na swojej drodze. Ten złożony proces poznawania otoczenia za pomocą zmysłów określa się mianem sensoryki. W sytuacji, w której odbiór informacji jest zaburzony, mamy do czynienia z dysfunkcją układów sensorycznych, które w znacznym stopniu obniżają komfort codziennego funkcjonowania.

Treści, inspiracje i propozycje przygotowane dla Państwa, zostały opracowane pod kątem wsparcia wszystkich osób pracujących z dziećmi. Zapraszamy Nauczycieli, Opiekunów, Rodziców, Terapeutów. Naszym celem jest propagowanie wiedzy o Integracji Sensorycznej oraz wskazanie możliwości i rozwiązań, wspierających pracę z dzieckiem z zaburzeniami postrzegania zmysłowego.

Sala do terapii Integracji Sensorycznej SI

Sprawdź jak przygotować salę do terapii Integracji Sensorycznej SI, zadbaj o wspierającą, przyjazną i bezpieczną przestrzeń do wspomagania, korygowania, lub przywracania prawidłowego funkcjonowania układów sensorycznych w zaburzeniach SI.

Sala doświadczania świata w terapii Integracji Sensorycznej

Dowiedz się jak stworzyć stymulującą przestrzeń dostarczającą określony zakres bodźców, umożliwiających poznawanie świata wszystkimi zmysłami. Odkryj możliwości terapii Integracji Sensorycznej w sali doświadczania świata.

Sala do relaksu

Zainspiruj się i wykorzystaj przestrzeń jako narzędzie wspierające terapię. Otocz dziecko przedmiotami, które pozwolą mu poczuć się bezpiecznie i komfortowo, zadbaj o przyjazne miejsce do relaksu i odpoczynku.

Kąciki terapeutyczne

Zobacz jak urządzić i wyposażyć kąciki, w których dzieci będą mogły swobodnie wyrażać swoje emocje. Stwórz przyjazne miejsce, zachęcające do pokonywania blokad, barier oraz różnego rodzaju zahamowań.

Sale SI

Integracja Sensoryczna to proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania i wyposażenia przestrzeni. Zapoznaj się z przykładowymi aranżacjami sal i zadecyduj, które z proponowanych rozwiązań jest najlepsze pod kątem Twoich działań.

Pomoce polecane do Integracji Sensorycznej SI

Prawidłowo dobrane pomoce SI, powinny usprawniać określone systemy sensoryczne oraz wpływać na poprawę jakości procesów, zachodzących w układzie nerwowym. Poprzez określone działania Terapeuty, Nauczyciela lub Rodzica, pomoce będą stanowiły podstawę dla rozwoju określonych sprawności: odbierania, rozpoznawania, segregowania i interpretowania informacji oraz integrowania ich z już posiadanymi doświadczeniami.

Zobacz wszystkie pomoce
Pomoce do stymulacji
układu dotykowego
Pomoce do stymulacji
układu proprioceptywnego
Pomoce do stymulacji
układu przedsionkowego
Pomoce terapeutyczne
do ogólnego rozwoju

Uzyskaj orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i odbierz dofinansowanie

Instrukcja dla Rodziców i Dyrektorów

Zaburzenia Integracji Sensorycznej najczęściej nie uprawniają do przyznania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, jednak naszym celem jest dzielenie się wiedzą, dlatego uznaliśmy, że dodanie tej informacji jest ważne.

1

Zgłoś się do lekarza specjalisty

Uzyskaj zaświadczenie potwierdzające chorobę, niepełnosprawność lub zaburzenie dziecka.
2

Złóż wniosek o orzeczenie

Udaj się z uzyskanym zaświadczeniem do poradni wskazanej przez Kuratorium Oświaty.
3

Odbierz decyzję

Odbierz decyzję pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie przyznania orzeczenia .
4

Przekaż dokument do placówki

Przekaż uzyskane orzeczenie do placówki edukacyjnej, do której uczęszcza Twoje dziecko.
5

Sprawozdanie dyrektora szkoły

Dyrektor wypełni sprawozdanie systemu informacji oświatowej, co jest podstawą naliczania subwencji.
6

Dotacja na ucznia z orzeczeniem

Dotacja może być wykorzystana na pokrycie wydatków związanych z organizacją kształcenia specjalnego.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym 2020-2022

 

54 mln zł dla uczniów niepełnosprawnych

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Dowiedz się więcej

Multimedialne rozwiązania wspierające pracę terapeuty Integracji Sensorycznej

Zajęcia plastyczno - sensoryczne dla dzieci w terapii Integracji Sensorycznej SI

Sprawdź polecane artykuły plastyczne
zabawy sensoryczno plastyczne w terapii integracji sensorycznej
poducha do relaksu w terapii integracji sensorycznej
Ćwiczenia stymulujące zmysł słuchu, integracja sensoryczna
Terapia SI/ Stymulowanie zmysłu słuchu
Zajęcia integracji sensorycznej. Stymulacja zmysłu wzroku
ćwiczenia percepcji słuchowej w terapii integracji sensorycznej