Integracja Sensoryczna SI

porady, inspiracje, wyposażenie sal SI

Integracja Sensoryczna SI. Podstawowe informacje.

Przeczytaj, czym jest Integracja Sensoryczna i na czym polega terapia Si
Odkrywanie świata jest naturalnym procesem rozwojowym. Dziecko już od pierwszych chwil życia bada każdy element na swojej drodze. Ten złożony proces poznawania otoczenia za pomocą zmysłów określa się mianem sensoryki. W sytuacji, w której odbiór informacji jest zaburzony, mamy do czynienia z dysfunkcją układów sensorycznych, które w znacznym stopniu obniżają komfort codziennego funkcjonowania. Integracja Sensoryczna koncentruje się na analizie i regulacji przetwarzania sensorycznego, który ma znaczący wpływ na funkcjonowanie jednostki w codziennym życiu. Poprzez różnorodne techniki terapeutyczne, zabawy czy specjalnie dobrane pomoce, SI dąży do poprawy adaptacji i efektywności jednostki w przetwarzaniu i reagowaniu na bodźce sensoryczne z otoczenia.
Treści, inspiracje i propozycje przygotowane dla Państwa, zostały opracowane pod kątem wsparcia wszystkich osób pracujących z dziećmi. Zapraszamy Nauczycieli, Opiekunów, Rodziców, Terapeutów. Naszym celem jest propagowanie wiedzy o Integracji Sensorycznej oraz wskazanie możliwości i rozwiązań, wspierających pracę z dzieckiem z zaburzeniami postrzegania zmysłowego.

Sala do terapii Integracji Sensorycznej SI

Sprawdź jak przygotować salę do terapii Integracji Sensorycznej SI, zadbaj o wspierającą, przyjazną i bezpieczną przestrzeń do wspomagania, korygowania, lub przywracania prawidłowego funkcjonowania układów sensorycznych w zaburzeniach SI.

Sala doświadczania świata w terapii Integracji Sensorycznej

Dowiedz się jak stworzyć stymulującą przestrzeń dostarczającą określony zakres bodźców, umożliwiających poznawanie świata wszystkimi zmysłami. Odkryj możliwości terapii Integracji Sensorycznej w sali doświadczania świata.

Sala do relaksu

Zainspiruj się i wykorzystaj przestrzeń jako narzędzie wspierające terapię. Otocz dziecko przedmiotami, które pozwolą mu poczuć się bezpiecznie i komfortowo, zadbaj o przyjazne miejsce do relaksu i odpoczynku.

Kąciki terapeutyczne

Zobacz jak urządzić i wyposażyć kąciki, w których dzieci będą mogły swobodnie wyrażać swoje emocje. Stwórz przyjazne miejsce, zachęcające do pokonywania blokad, barier oraz różnego rodzaju zahamowań.

Sale SI

Integracja Sensoryczna to proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania i wyposażenia przestrzeni. Zapoznaj się z przykładowymi aranżacjami sal i zadecyduj, które z proponowanych rozwiązań jest najlepsze pod kątem Twoich działań.

Pomoce polecane do Integracji Sensorycznej SI

Prawidłowo dobrane pomoce SI, powinny usprawniać określone systemy sensoryczne oraz wpływać na poprawę jakości procesów, zachodzących w układzie nerwowym. Poprzez określone działania Terapeuty, Nauczyciela lub Rodzica, pomoce będą stanowiły podstawę dla rozwoju określonych sprawności: odbierania, rozpoznawania, segregowania i interpretowania informacji oraz integrowania ich z już posiadanymi doświadczeniami.

Zobacz wszystkie pomoce
Pomoce do stymulacji
układu dotykowego
Pomoce do stymulacji
układu proprioceptywnego
Pomoce do stymulacji
układu przedsionkowego
Pomoce terapeutyczne
do ogólnego rozwoju

Uzyskaj orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i odbierz dofinansowanie

Instrukcja dla Rodziców i Dyrektorów

Zaburzenia Integracji Sensorycznej najczęściej nie uprawniają do przyznania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, jednak naszym celem jest dzielenie się wiedzą, dlatego uznaliśmy, że dodanie tej informacji jest ważne.

1

Zgłoś się do lekarza specjalisty

Uzyskaj zaświadczenie potwierdzające chorobę, niepełnosprawność lub zaburzenie dziecka.
2

Złóż wniosek o orzeczenie

Udaj się z uzyskanym zaświadczeniem do poradni wskazanej przez Kuratorium Oświaty.
3

Odbierz decyzję

Odbierz decyzję pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie przyznania orzeczenia .
4

Przekaż dokument do placówki

Przekaż uzyskane orzeczenie do placówki edukacyjnej, do której uczęszcza Twoje dziecko.
5

Sprawozdanie dyrektora szkoły

Dyrektor wypełni sprawozdanie systemu informacji oświatowej, co jest podstawą naliczania subwencji.
6

Dotacja na ucznia z orzeczeniem

Dotacja może być wykorzystana na pokrycie wydatków związanych z organizacją kształcenia specjalnego.

Multimedialne rozwiązania wspierające pracę terapeuty Integracji Sensorycznej

zabawy sensoryczno plastyczne w terapii integracji sensorycznej
poducha do relaksu w terapii integracji sensorycznej
Ćwiczenia stymulujące zmysł słuchu, integracja sensoryczna
Uczeń z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności moze ubiegać się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Zajęcia integracji sensorycznej. Stymulacja zmysłu wzroku
ćwiczenia percepcji słuchowej w terapii integracji sensorycznej

Z dumą informujemy, że system zarządzania Moje Bambino spełnia wymagania międzynarodowych standardów ISO 9001 i ISO 14001. Potwierdziliśmy to uzyskując Certyfikat niezależnej jednostki SGS z akredytacją UKAS. Nasi Klienci mogą mieć pewność, że jakość dostarczanych przez nas wyrobów i usług jest na najwyższym poziomie.

Firma Moje Bambino od początku swojej działalności aktywnie włącza się w ochronę środowiska i z każdym rokiem wyznacza nowe ambitne cele. Potwierdzeniem naszych proekologicznych działań jest otrzymanie certyfikatu FSC® dla niektórych naszych wyrobów. Zależy nam, by pozyskiwane drewno do produkcji naszych mebli nie naruszało bogactw biologicznych i struktury lasów.
Forest Stewardship Council® (Rada ds. Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej) jest organizacją odpowiedzialną za certyfikację lasów oraz wyrobów z drewna i papieru. To międzynarodowa organizacja not-for-profit i jednocześnie członek ISEAL – globalnego stowarzyszenia systemów norm społecznych i środowiskowych. Jesteśmy dumni, że część naszych wyrobów posiada certyfikat FSC®, zwłaszcza że są to meble użytkowane przez dzieci w placówkach dydaktycznych.
Zdajemy sobie sprawę, że odpowiedzialny biznes to także świadoma polityka środowiskowa a duża firma z wieloletnim doświadczeniem, jaką z pewnością jest Moje Bambino, powinna być przykładem najwyższych standardów ekologicznych. Zawsze staramy się, by w Państwa ręce trafiają produkty najwyższej jakości.

Zaburzenia integracji sensorycznej występują u coraz większej ilości dzieci. Często rodzice nie dostrzegają lub ignorują pierwsze symptomy sygnalizujące nieprawidłowości, takie jak: negatywne reagowanie na pewne bodźce dotykowe, np. mycie włosów, czesanie czy obcinanie paznokci, opóźniony rozwój mowy czy wady wymowy, nadaktywność, problemy z koncentracją uwagi, niekontrolowana agresja, przewracanie się, trudności w jeździe na rowerze, kłopoty z samoobsługą, zapinaniem guzików czy wiązaniem sznurówek, trudności w czytaniu i pisaniu, problemy w utrzymaniu równowagi oraz trudności z zabawami manualnymi. Jeśli dostrzeżemy u swojego dziecka powyższe symptomy, należy jak najszybciej skontaktować się ze specjalistą.

Anomalie w obszarze SI skutkują nieprawidłowościami w odbiorze bodźców pochodzącymi z narządów zmysłów oraz ich niewłaściwym przetwarzaniu. Dysfunkcje integracji sensorycznej dotykają obszaru dotykowego, proprioceptywnego, przedsionkowego, słuchowego, wzrokowego, węchowego i smakowego. Bardzo ważne jest podjęcie odpowiedniej terapii, aby wspomagać funkcjonowanie dziecka i możliwie niwelować lub ograniczać zaburzenia występujące w funkcjonowaniu dziecka. Terapia zaburzeń procesów sensorycznych to różnego rodzaju zajęcia które wymagają specjalistycznych narzędzi i pomocy. Zobacz, jak wspierać dziecko z objawami nieprawidłowej integracji sensorycznej oraz jak wyposażyć sale do integracji sensorycznej. Zadbaj o odpowiednie wyposażenie sal do terapii, sal doświadczania świata i sal relaksacyjnych. Poznaj polecane pomoce terapeutyczne i sprzęt do terapii si takie jak: kabina SI, sprzęt podwieszany, huśtawki, hamaki, akcesoria do ćwiczeń równowagi, kształtki rehabilitacyjne, materace, kąciki sensoryczne, światłowody, kolumny świetlne, suche baseny, zabawki sensoryczne, piłki sensoryczne, tablice manipulacyjno-sensoryczne, deskorolka czy kołyska. Zobacz także jedną z ważniejszych pomocy wspierających terapię Integracji Sensorycznej, jakimi są kołderki obciążeniowe. Pomoce obciążeniowe pomagają w procesie wyciszenia dziecka, a dodatkowo zapewniają odpowiednią dawkę wrażeń czucia głębokiego. Zadbaj o odpowiednie wyposażenie Sali integracji sensorycznej i stwórz gabinet sensoryczny, aby wspierać dzieci w prawidłowym rozwoju. Zainspiruj się gotowymi aranżacjami i poznaj porady dotyczące zaburzeń i terapii integracji sensorycznej opracowane przez doświadczonych terapeutów.