W poradniku zostały zgromadzone informacje, które pomogą zarówno Rodzicom, jak i Dyrektorom placówek oświatowych w pozyskiwaniu funduszy dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Z poradnika dowiesz się:
  • jak uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (informacje dla Rodziców dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)
  • jak zyskać dofinansowanie dla Uczniów (instrukcja dla Dyrektorów, jak postępować i w jaki sposób uzyskać dodatkowe środki dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych)

Leave a Reply