Jak wyposażyć salę do terapii integracji sensorycznej

Prawidłowo przygotowana sala do terapii integracji sensorycznej powinna uwzględniać wiele czynników oraz zostać wyposażona w specjalistyczny sprzęt, którego celem jest wspomaganie, modyfikowanie lub przywracanie funkcji w zaburzeniach integracji sensorycznej.

Urządzanie sali do integracji sensorycznej należy rozpocząć od wydzielenia 3 stref, przy czym każda z nich powinna zawierać różnego rodzaju narzędzia terapeutyczne, które będą pełniły różne funkcje.  Wielkość poszczególnych stref zależy od wielkości i specyfiki poszczególnego pomieszczenia.

  • Strefa pierwsza:

W tej strefie należy zadbać o gładką część podłogi. W tym miejscu odbywać się będą ćwiczenia ruchowe, takie jak biegi, slalomy, tory przeszkód, a także pozostałe ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem narzędzi i sprzętu do terapii ruchowej.

  • Strefa druga:

Ta część może być pokryta wykładziną dywanową, a będą się w niej odbywać ćwiczenia na „kołyskach”, deskach równoważnych, czy trampolinie.

  • Strefa trzecia:

W trzeciej strefie powinna znaleźć się kabina sensoryczna wraz ze sprzętem podwieszanym. Aby zabezpieczyć dziecko przed upadkiem, należy zadbać o to, aby podłoga została pokryta miękkimi materacami. W tej strefie odbywać się będą nie tylko ćwiczenia na podwieszeniu, ale także inne ćwiczenia fizyczne oraz masaże rozluźniające i odprężające ciało.

Sala si z kabiną ze sprzętem podwieszanym
Sala Si z kładką do ćwiczeń równowagi
Sala terapii integracji sensorycznej z maglownicą huśtawką i materacami do ćwiczeń
Sala ruchowa do terapii integracji sensorycznej

Ze względu na indywidualne potrzeby, które u każdego dziecka są inne, w sali integracji sensorycznej powinny znaleźć się takie sprzęty, które będą umożliwiać stymulację trzech podstawowych zmysłów:

propriocepcji, inaczej czucia głębokiego,

dotyku,

– równowagi.

Nie można jednak zapominać o doposażeniu sali w dalszej kolejności w pomoce do stymulacji zmysłów słuchu, wzroku oraz węchu.

Prawidłowo wyposażona sala musi pozwolić terapeucie na prowadzenie zajęć z dziećmi z zaburzeniami ruchowymi i posturalnymi (wchodzą tutaj ćwiczenia polegające na stymulacji koordynacji ruchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, obniżonej obustronnej koordynacji ruchowej, słabej regulacji napięcia mięśniowego, mięśni antygrawitacyjnych, kontrakcji, funkcji okołoruchowych) oraz prowadzenie terapii dla dzieci z zaburzeniami planowania motorycznego, modulacji sensorycznej, rejestracji sensorycznej oraz różnicowania sensorycznego.

Pomoce do terapii SI i wspierania rozwoju dziecka znajdują szerokie zastosowanie nie tylko w gabinetach terapeutycznych. Zestaw pomocy Gabinet Terapeutyczny Pro, to starannie skompletowany zestaw pomocy tradycyjnych i multimedialnych, których zadaniem jest wspomaganie bieżącej pracy z uczniem (zarówno młodszym, jak i starszym) w ramach zajęć:

  • rewalidacyjnych,
  • terapii pedagogicznej,
  • terapii logopedycznej,
  • korekcyjno-kompensacyjnych,
  • dydaktyczno-wyrównawczych,
  • rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
  • i innych zajęć o charakterze terapeutycznym, wspierającym (a także zajęć rozwijających uzdolnienia w wybranych obszarach).

W tym miejscy warto zarekomendować uniwersalny, kompleksowy pakiet pomocy dydaktyczno-terapeutycznych – Gabinet terapeutyczny PRO. Zestaw zawiera pakiet pomocy, które terapeuta z powodzeniem wykorzysta nie tylko podczas trwania terapii, ale także w trakcie zajęć logopedycznych, czy też podczas lekcji w szkole w pracy z dziećmi nieprzejawiającymi zaburzeń w rozwoju.

Prezentowany poniżej zestaw pomocy za sprawą swojego uniwersalnego charakteru, umożliwia wykorzystanie go podczas  codziennej pracy w szkołach, a w dalszej perspektywie umożliwia kompleksowe wyposażenie gabinetu terapeutycznego. W skład zestawu wchodzi 90 tradycyjnych pomocy dydaktycznych oraz 17 nowoczesnych programów multimedialnych urozmaicających naukę i terapię.

Zgromadzone pomoce służą wsparciem w terapii logopedycznej, zaburzeń przetwarzania słuchowego, stymulacji funkcji wzrokowych, koncentracji uwagi, aż po ćwiczenia w obszarze niedostosowania społecznego oraz wspieranie we wszechstronnym rozwoju uczniów, w rozwoju intelektualnym, społecznym, samoobsługowym, emocjonalnym, komunikacyjnym oraz poznawczym.

Zobacz w sklepie!

Leave a Reply