Dzieci przejawiające specjalne potrzeby edukacyjne mają prawo uzyskać dostęp do szeregu usprawnień, które mają na celu likwidację barier w ich funkcjonowaniu w społeczeństwie. Żeby jednak móc korzystać z tych możliwości, każda zainteresowana  osoba musi uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Jak uzyskać taki dokument?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w jakim celu?

Każda osoba, borykająca się z niepełnosprawnością lub zaburzeniem w funkcjonowaniu może ubiegać się o uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności a następnie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dokument potwierdza występowanie niepełnosprawności, która ogranicza jego funkcjonowanie i wymaga zastosowania specjalnych form m.in. nauki.  Posiadanie dokumentu uprawnia daną osobę do skorzystania z ulg i usprawnień. WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA MOGĄ SKŁADAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI, W TERMINIE DO 30 WRZEŚNIA.

Posiadanie dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności może być dużym usprawnieniem. Dzięki niemu dziecko ma szansę uczyć się z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi edukacyjnych, które znacznie zwiększą efektywność nauki.

Jak uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

W pierwszej kolejności osoba ubiegająca się o orzeczenie musi wypełnić wniosek, który dostępny jest w Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz na stronie konkretnego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Następnie wymagana jest wizyta u lekarza, który wypisze zaświadczenie o stanie zdrowia ubiegającego się w oparciu o jego pełną dokumentację medyczną oraz inne wnioski i opinie dotyczące stanu zdrowia.

Po uzyskaniu opinii lekarza należy wszystkie powyższe dokumenty złożyć w ośrodku orzekania o niepełnosprawności. Pełnoletnia osoba ubiegająca się o dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności może wnioski złożyć samodzielnie, za pośrednictwem kuratora, opiekuna prawnego lub kierownika ośrodka pomocy społecznej. W ciągu miesiąca (lub dwóch, w zależności od konkretnego przypadku i poziomu trudności analizy sprawy) zostanie wyznaczony termin posiedzenia komisji, podczas którego zostanie podjęta decyzja dotycząca uzyskania orzeczenia lub odrzucenia wniosku.

Uczeń z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności moze ubiegać się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Po otrzymaniu wniosku, osoba niepełnosprawna może ubiegać się o wydanie legitymacji, uprawniającej m.in. do specjalnego miejsca parkingowego czy ulg na wejścia do placówek kulturalnych i sportowych. Warto wyrobić orzeczenie i skorzystać ze wszystkich możliwości i projektów, przygotowanych z myślą o pomocy osobom niepełnosprawnym.

Jak uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Jeśli dziecko uzyskało o orzeczenie o niepełnosprawności, warto postarać się także o uzyskanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które uprawnia do wielu ulg i zapewnia wsparcie finansowe na zakup m.in. sprzętu i narzędzi do terapii, a także pokrycie wydatków związanych z organizacją kształcenia specjalnego.  W tym celu należy przekazać uzyskane orzeczenie o niepełnosprawności do placówki edukacyjnej, do której uczęszcza dziecko. Następnie Dyrektor wypełnia sprawozdanie systemu informacji oświatowej, co jest podstawą naliczania subwencji.

Leave a Reply